"/> ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  № Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь   НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР   1 Юнител групптэй хамтран нийт албан хаагчид

Read more