ЗАГВАРТ СУУРИЛСАН АЮУЛ ЗАНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ СЭДЭВТ СЕМИНАР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас Олон Улсын Атомын энергийн агентлаг /ОУАЭА/-тай хамтран Улаанбаатар хотноо 2017 оны 08 дугаар сарын 01-04-ний

Дэлгэрэнгүй...

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД “ЗАГВАРТ СУУРИЛСАН АЮУЛ ЗАНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАНД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

   Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас Олон Улсын Атомын энергийн агентлаг /ОУАЭА/-тай хамтран зохион байгуулж буй “Загварт суурилсан аюул заналын

Дэлгэрэнгүй...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй шарлагын

Дэлгэрэнгүй...

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД “ЗАГВАРТ СУУРИЛСАН АЮУЛ ЗАНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” СЭДЭВТ СЭМИНАРТ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас Олон Улсын Атомын энергийн агентлаг /ОУАЭА/-тай хамтран зохион байгуулж буй “Загварт суурилсан аюул заналын үнэлгээ”

Дэлгэрэнгүй...

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Н.ГЭРЭЛТ-ОД БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН Үндсэн чиг үүрэг Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хэлтэс нь Нийслэлийн хэмжээнд Цөмийн энергийн тухай

Дэлгэрэнгүй...