КОМПЬЮТЕРТ ТОМОГРАФИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОНОВЧТОЙ ТУНГИЙН ТОЙМ СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусдадаа түгээе-2018” дотоод сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Шастины нэрэмжит гуравдугаар төв эмнэлгийн дүрс оношилгооны тасгийн

Дэлгэрэнгүй...

ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭД ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд даргын баталсан “Гүний гаалийн хяналтын бүсийн цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

Дэлгэрэнгүй...

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн хүсэлтийн дагуу “Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн төлөвшилд ажилтнуудын оролцоог нэмэгдүүлье” уриан дор

Дэлгэрэнгүй...

БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/69 дугаар удирдамжийн хүрээнд Дулааны

Дэлгэрэнгүй...

ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭД ЦАЦРАГИЙН ТУНГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Гүний гаалийн хяналтын бүсийн цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/59 тоот удирдамжийн дагуу рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй СХД нэгдсэн эмнэлэг,

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

Улсын Ерөнхий байцаагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Гүний гаалийн хяналтын бүсийн цацрагийн аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг 2018 оны 04 дүгээр

Дэлгэрэнгүй...

“МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИЙДЭХ БОЛОМЖ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн 2018 оны  “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусдадаа түгээе” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 05

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАА

Улсын Ерөнхий байцаагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Гүний гаалийн хяналтын бүсийн цацрагийн аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний төвд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/106 тоот “Баталгаажуулалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу ажлын байранд

Дэлгэрэнгүй...