ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ РАДОНЫ ТАНДАЛТЫН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжаар Хан-Уул дүүргийн 41, 46 дугаар цэцэрлэгийн анги танхимын агаарт байгалийн цацраг идэвхт радоны

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮР АШИГЛАЖ, ХАДГАЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ

   Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсээс нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж

Дэлгэрэнгүй...

ЧИНГЭЛЭГ, АВТОМАШИН ШАЛГАХ ХӨДӨЛГӨӨНТ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХАД ТАВИГДАХ ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГУУДЫГ ХАНГУУЛААГҮЙ ЗӨРЧИЛД АРГА ХЭМЖЭЭ АВЛАА

“Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар”-ын харъяа Монголтранс дах Гаалийн хяналтын бүсэд суурилуулсан чингэлэг, автомашин шалгах хөдөлгөөнт рентген төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...

“АЧАА ТЭЭШ ШАЛГАХ, АВТОМАШИН, ХҮНИЙ БИЕД ҮЗЛЭГ ХИЙХ ҮЕД АШИГЛАХ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ИРГЭН ТАНЫ ТӨЛӨӨ – МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу гаалийн

Дэлгэрэнгүй...

ИМПАЙР ХХК-ИЙН ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ЗӨӨВРИЙН РЕНТГЕН АППАРАТЫН АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Импайр ХХК-ийн шүдний эмнэлэгт цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. Хяналтаар рентген оношилгооны аппаратыг

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ҮҮСГҮҮРИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт цооногийн каротажийн судалгааны зориулалттай цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй Монкаротаж ХХК-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд

Дэлгэрэнгүй...

ДНЕПРДЕНТ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ЗӨӨВРИЙН РЕНТГЕН АППАРАТЫН АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Сновболл ХХК-ийн Днепрдент шүдний эмнэлэгт цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ. Хяналтаар цацрагийн аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...