“ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧДЫН АЖЛЫН НӨХЦӨЛ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭВИЙН БУС НӨХЦӨЛД ХАМААРАХАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албатай хамтран “Цацрагтай ажиллагчдын ажлын нөхцөл хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд хамаарахад

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД РЕНТГЕН АППАРАТ АШИГЛАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГҮҮДЭД “ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн хэмжээнд рентген аппарат ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй шүдний эмнэлэгүүдэд “Цацрагийн хамгаалалт,

Дэлгэрэнгүй...

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧДАД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Чингэлтэй дүүрэг

Дэлгэрэнгүй...

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 87 ДУГААР ДУНД СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД “ИОНЖУУЛАГЧ ЦАЦРАГИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ”-ЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албатай хамтран Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсээс

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Цацрагтай холбогдолтой үйл явуулж буй байгууллагуудад

Дэлгэрэнгүй...

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧДАД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Сонгинохайрхан дүүрэг

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

  Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг

Дэлгэрэнгүй...

ТЭМҮҮЖИН ӨРЛӨГ СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД “ИОНЖУУЛАГЧ ЦАЦРАГ”-ИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангийн сурагчдад ионжуулагч цацрагийн талаар ойлголт өгөх, түүний хэрэглээ,

Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөндөө тусгагдсаны дагуу рентген кабинетуудынхаа хаалганы хамгаалалтыг сайжруулсантай холбогдуулан ажлын байрны хэмжилт хийлгэх

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс

Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан “Баталгаажуулалт хийх тухай” 01/49 тоот удирдамжийн хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...

АВТОМАШИНУУДАД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын

Дэлгэрэнгүй...

“ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

     Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас Байгаль орчин, геологи уул уурхай, Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын чиглэлээр 2017 оны 09

Дэлгэрэнгүй...