ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсээс улсын

Дэлгэрэнгүй...

ДОТООД ШАРЛАГЫН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусдадаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн улсын

Дэлгэрэнгүй...

“УРАНЫГ ГАЗАР ДООР УУСГАН БАЯЖУУЛАХ АРГААР ОЛБОРЛОХ НЬ” ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусдадаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч

Дэлгэрэнгүй...

ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ САВ, БООДЛЫН ШОШГОЛОЛТОД ТАВИХ ШААРДЛАГА

“УРАНЫГ ГАЗАР ДООР УУСГАН БАЯЖУУЛАХ АРГААР ОЛБОРЛОХ НЬ” ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр Тамгын

Дэлгэрэнгүй...

“ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

   Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн 2018 оны “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе” сэдэвт дотоод сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу

Дэлгэрэнгүй...

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр улсын

Дэлгэрэнгүй...

“МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БУСАДДАА ТҮГЭЭЕ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

Дэлгэрэнгүй...