АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Шинээр рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж буй “Эн Ар Би” ХХК-ийн эмнэлэгт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ДҮРЭМ, ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАЖ БАТАЛЛАА

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсээс 2019 оны 01 дүгээр сард Нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮР АШИГЛАЖ, ХАДГАЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН ИМПОРТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсээс нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн

Дэлгэрэнгүй...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг сар бүрийн 25-наас 31-ний

Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Шинээр ангиографийн рентген аппарат суурилуулж, үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж буй Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан

Дэлгэрэнгүй...

БАЯНГОЛ, СҮХБААТАР, СОНГИНОХАЙРХАН, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусдадаа түгээе-2019” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр БГД,

Дэлгэрэнгүй...