"/> ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ШШГЕГ-ЫН ХАРЬЯА 405 ДУГААР ХААЛТТАЙ /ТУСГАЙ НЭГЖ/ ХОРИХ АНГИД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангид

Read more

КУТИКУЛ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Кутикул шүдний эмнэлгийн рентген аппаратын ашиглалтын цацрагийн

Read more

РЕНТГЕН АППАРАТЫГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙГӨӨР АШИГЛАХ ТАЛААР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас

Read more

ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГТ ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Шүдний рентген оношилгооны чиглэлээр шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар рентген аппаратыг авч, суурилуулсан “Сувдан соёо” шүдний эмнэлэгт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын

Read more

ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГТ ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Шүдний рентген оношилгооны чиглэлээр шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар рентген аппаратыг авч, суурилуулсан БЗД-ийн Алтан-Орд хотхонд байрлах “Майдент” ХХК-ийн “Шүдхэний инээмсэглэл”

Read more

ШИНЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГТ ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Шүдний рентген оношилгооны чиглэлээр шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар рентген аппаратыг авч, суурилуулсан ХУД-ийн Наадам сентрт байрлах “Уран арт дентал” ХХК-ийн

Read more

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ДҮРЭМ, ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОСЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАЖ БАТАЛЛАА

2020 оны 01-02 дугаар сард Нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй болон шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлт ирүүлсэн

Read more

РЕНТГЕН АППАРАТЫГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙГӨӨР АШИГЛАХ ТАЛААР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас

Read more

“COVID-19” ВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ҮЕД ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ БҮРЭН ХАНГУУЛАХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон дэлхийн бусад улс оронд шинэ коронавирусийн тархалт эрс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан эмнэлгийнхээ рентген аппарат,

Read more

ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ ТАЛААР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас

Read more

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын

Read more

МЕД ПОРТАЛ ЭМНЭЛЭГТ ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас

Read more

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас

Read more

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Эрхэс дент ХХК-ийн шүдний эмнэлэгт ашиглаж буй

Read more

ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫГ ХАНГУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 407

Read more

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 421

Read more

РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 409

Read more