“ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

   Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн 2018 оны “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе” сэдэвт дотоод сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу

Дэлгэрэнгүй...

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр улсын

Дэлгэрэнгүй...

“МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БУСАДДАА ТҮГЭЭЕ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

Дэлгэрэнгүй...

“ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ /RAIS/-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цацрагийн хяналтын мэдээллийн систем “RAIS”-ийн хэрэглээ сэдэвт сургалтыг МХЕГ, НМХГ-ын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч нарт зохион

Дэлгэрэнгүй...

ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

  Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсээс 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төв

Дэлгэрэнгүй...