АШИГЛАЛТААС ГАРСАН ЦАЦРАГ ИДЭВХТ 21 ШИРХЭГ ҮҮСГҮҮРИЙГ ХАДГАЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ

Энэ онд Монгол Улсын их сургуулийн харьяа Цөмийн физикийн судалгааны төвд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, ашиглалтаас

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/91 дугаартай удирдамжаар “Авзага мээрэн” ХХК, “ЭДТ” ХХК, “Бридж констракшн” ХХК-ийн үйлдвэрлэсэн бетоноос нийт

Дэлгэрэнгүй...

“МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БУСДАДАА ТҮГЭЭЕ-2019” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба болон Японы Атомын энергийн агентлагтай хамтран зохион байгуулсан “Цөмийн болон цацрагийн ослын бэлэн байдал” сэдэвт

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН БОЛЗОШГҮЙ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн рентген кабинетын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Тус

Дэлгэрэнгүй...

ИЗРАЙЛ УЛСЫН ТЕЛ-АВИВ ХОТОД ЗОХИОГДСОН “ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЕД ГАРЧ БОЛЗОШГҮЙ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ, СЕМИНАРТ ОРОЛЦЛОО

НЭГ. Хамрах хүрээ, хугацаа,  зохион байгуулагдсан газар Олон Улсын Атомын Энергийн агентлаг /ОУАЭА/-ийн бүс нутгийн төсөл RAS-/9089/-ийн шугамаар Израйл Улсын

Дэлгэрэнгүй...

“ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ОСЛЫН БЭЛЭН БАЙДАЛ” СЭДЭВТ ДАГАЛДАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, Японы Атомын энергийн агентлагтай хамтран Улаанбаатар хотноо 2019 оны 08 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд зохион

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГУУЛАХ, ЦАЦРАГИЙН БОЛЗОШГҮЙ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Мал эмнэлгийн сургуульд цацрагийн

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДОТООД ДҮРЭМ, ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАЖ БАТАЛЛАА

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсээс 2019 оны 01 дүгээр сард Нийслэлийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж

Дэлгэрэнгүй...

РЕНТГЕН КАБИНЕТЫН ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫГ БҮРЭН ХИЙГДЭЭГҮЙ ЗӨРЧИЛ ИЛЭРЧЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр “Энхийг цацруулагч” ХХК-ийн Энхийг цацруулагч шүдний эмнэлгийн цацрагийн хамгаалалт,

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧДЫГ МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛААГҮЙ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр “Кутикул” ХХК-ийн Кутикул шүдний эмнэлгийн цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдалд зөвлөн туслах

Дэлгэрэнгүй...

“ГАДААД ОРЧНЫ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ” СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Япон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс цөмийн салбарын хүний нөөцийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд 2019 оны 06

Дэлгэрэнгүй...