БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫГ ЦАЦРАГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу барилгын материал, түүний түүхий эдээс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс

Дэлгэрэнгүй...

ДҮҮРГҮҮД ДЭХ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХӨРСӨНД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

  Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН УНДНЫ УСЫГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

  Mэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу ундны уснаас хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх,

Дэлгэрэнгүй...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

  Нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг 2018 оны 07

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/106 дугаартай удирдамжийн дагуу Нинжин-Уянга, Мирай дентал шүдний эмнэлэг, Клемент мед ХХК-ийн хөхний эрүүл

Дэлгэрэнгүй...

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХУВЦАС ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭЖ, ХЭВШҮҮЛЬЕ” ЗУРАГТ ХУУДСЫГ РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЭМНЭЛЭГҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 60 гаруй эмнэлэгт өвчтөн, үйлчлүүлэгч нарт зориулан гаргасан “Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг зөв

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/106 дугаартай удирдамжийн дагуу “Neosmile” шүдний эмнэлэгт ашиглагдаж буй шүдний дэлгэмэл рентген аппаратын кабинетад

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ШАРЛАГЫН ХУВИЙН ТУНГИЙН ХЯНАЛТЫГ САР БҮР ТОГТМОЛ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсээс Нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан

Дэлгэрэнгүй...

НАМ ДАРАЛТЫН ЗУУХНЫ ҮНСЭНД ЦАЦРАГИЙН ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал” сарын аяны хүрээнд Цөмийн энергийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1.8, 32 дугаар зүйлийн

Дэлгэрэнгүй...

“БҮТЭЭГДЭХҮҮН, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

“Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг2018 оны 05 дугаар сарын

Дэлгэрэнгүй...