2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫГ ХҮРТЭЛХ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ ГАРСАН ИМПОРТЫН БОДИС, БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

НМХГ-ын ЭИХХ нь нийслэлийн хэмжээнд гаалийн 13 терминалд үйл ажиллагаа явуулдаг. Он гарснаар нийт 4370 аж ахуйн нэгж, 45 иргэний

Дэлгэрэнгүй...