УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧИД ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ТАЛААРХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Дотоод Хяналт Шалгалт Мониторингийн хэлтсээс чиглэл, дүүргийн 267 улсын /ахлах/ байцаагч, Төв лабораторийн 29 албан хаагчдад төрийн албаны хууль шинэчлэгдсэнтэй

Дэлгэрэнгүй...

НМХГ-ЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСЭЭС ХИЙГДСЭН 2018 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2018 онд  хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагаа, иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээний талаар Хэрэглэгчийн үнэлгээний санал асуулгыг боловсруулан

Дэлгэрэнгүй...

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Дотоод хяналт шалгалт, мониторингийн хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн дотоод ажлын зохион байгуулалтад улсын /ахлах/

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭДЭЭС СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА АВАХ САНАЛ АСУУЛГА

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн зүгээс өгөх үнэлэмж, сэтгэл ханамжийн байдал, үр дүнг

Дэлгэрэнгүй...

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл. Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны болон хяналт шалгалтын тоон үзүүлэлтийн дүнг нэгтгэн дүгнэсэн мэдээлэл Монгол

Дэлгэрэнгүй...

“ДОТООД ХЯНАЛТ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ” УУЛЗАЛТ ЯРИЛЦЛАГА БОЛЛОО

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2018 оны удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” уриалга гарсны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дотоод хяналт,

Дэлгэрэнгүй...

ШИЛЭН ХЯНАЛТЫН ЦАХИМ СИСТЕМД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ БҮРТГЭХ” ДОТООД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Эрсдэлийн удирдлага төлөвлөлтийн хэлтсээс шинээр томилогдсон нийт 26 улсын байцаагчдад шилэн хяналтын цахим

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БУУЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ

Барилга байгууламжийг буулгах үндэслэл: Байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн улмаас ашиглах боломжгүй болсон, осол гарах нөхцөл байдал үүссэнийг мэргэжлийн байгууллага

Дэлгэрэнгүй...

“МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА СТАНДАРТ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дотоод хяналт шалгалт, мониторингийн хэлтсээс зохион байгуулсан “Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий шаардлага стандарт” сэдэвт сургалтанд Боловсрол, соёлын хяналтын чиглэлийн 13 улсын

Дэлгэрэнгүй...

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ДАРМАА ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын нийгэм эдийн

Дэлгэрэнгүй...