НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

   НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                                                                              2017.12.28 №

Дэлгэрэнгүй...

2017 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН “ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА” АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИД

Төрийн хяналтын чиг үүрэг, зорилгыг нэр төртэйгээр хэрэгжүүлэн хамт олноо манлайлан ажиллаж, байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар шалгарсан Та бүхэнд баяр хүргэж,

Дэлгэрэнгүй...

АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Албан хаагчдын ажлын  гүйцэтгэлийг  сар бүр дүгнэн ажиллаж байна. НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ……….. хяналтын чиглэл, нэр УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧИЙН

Дэлгэрэнгүй...