ТООН ГАРЫН ҮСЭГ АШИГЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь хяналт шалгалтын үйл ажиллагаандаа 2015 оноос шилэн хяналтын цахим системийг нэвтрүүлсэн. 2018 оны 1-р улирлаас удирдах

Дэлгэрэнгүй...

2018 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА,ИРГЭДЭД ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЭЛ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг осол, хордлого, халдвар, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ

 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ   

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР 1 Юнител групптэй хамтран нийт албан хаагчид хоорондоо хөнгөлөлттэй үнээр

Дэлгэрэнгүй...