ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДСЫГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, аж ахуй эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанаас учирч

Дэлгэрэнгүй...