МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛЭЭС НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛЭЭС НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Дэлгэрэнгүй...

НМХГ -ААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ХҮСНЭГТИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР ЗӨВЛӨМЖ

НМХГ-аас хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах хүснэгтийн үлгэрчилсэн загвар, зөвлөмж-1 НМХГ-аас хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах хүснэгтийн үлгэрчилсэн загвар, зөвлөмж-2

Дэлгэрэнгүй...