НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛЭЭС НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛЭЭС НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Дэлгэрэнгүй...

НМХГ -ААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ХҮСНЭГТИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР ЗӨВЛӨМЖ

НМХГ-аас хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах хүснэгтийн үлгэрчилсэн загвар, зөвлөмж-1 НМХГ-аас хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах хүснэгтийн үлгэрчилсэн загвар, зөвлөмж-2

Дэлгэрэнгүй...