МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019

Дэлгэрэнгүй...

БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга болон Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Засаг даргын хамтран баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу

Дэлгэрэнгүй...

ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Цагаан эрэг буюу Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хорооны Шүлхийн сэжигтэй бүсэд оршин суудаг Хан-Уул дүүргийн малтай иргэдийн малд тандалт судалгаа хийж,

Дэлгэрэнгүй...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын баталсан Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх тухай

Дэлгэрэнгүй...