АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААС ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН ОДОЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТАМД САР БҮР ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

№ Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо (бүсээр) Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одой хүнийг ажиллуулах орон тоог аж ахуйн нэгж байгууллагын

Дэлгэрэнгүй...

ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧИН ГАРЧ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

           – Хоолны газрын бүх ажилчдыг ажилд орохоос өмнө Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд ЗААВАЛ хамруулсан байх;            –

Дэлгэрэнгүй...