“АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн албан хаагчид “Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Тус cургалтаар: Баримт бичгийн нэр төрөл,

Дэлгэрэнгүй...