МАХ МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Махыг худалдан авахдаа махны шинэлэг байдал, өнгө, үнэр, тээвэрлэлтийн явцад бохирдсон эсэх, гарал үүсэл нь тодорхой, мал эмнэлэг, ариун цэврийн

Дэлгэрэнгүй...