ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДААД ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД СУДАЛГАА ХИЙЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын “Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”албан даалгаврын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд орчны аюулгүй

Дэлгэрэнгүй...