АРЬС ШИР, НООС, НООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд тус газрын Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан

Дэлгэрэнгүй...

ДОТООД СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2019 онд Нийслэлийн хэмжээнд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Агаарын чанарын хяналтын хэлтсээс Цөм болон цацрагийн аюулгүй байдлын

Дэлгэрэнгүй...

ЯПОН УЛСЫН ЖАЙКА БАЙГУУЛЛАГЫН МЭРГЭЖИЛТЭНТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Япон улсын ЖАЙКА байгууллагын хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг сайжруулах төсөл-3”-ийн агаар бохирдуулагч суурин эх үүсвэрийн

Дэлгэрэнгүй...

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА, ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ХИЙЛЭЭ

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу “АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭСРЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” сэдэвт уулзалт,

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТУХАЙ БОЛОН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТАЛЫН МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Агаарын чанарыг сайжруулах нэгдүгээр бүсэд байрлах БЗД-ийн 22 дугаар хорооны зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарт БЗД дэх МХХ-ийн даргын

Дэлгэрэнгүй...

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

        Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Дэлгэрэнгүй...

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА, ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ХИЙЛЭЭ

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу “АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭСРЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” сэдвээр НМХГ-ын

Дэлгэрэнгүй...

БАЯНГОЛ, СҮХБААТАР, СОНГИНОХАЙРХАН, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ РЕНТГЕН ОНОШИЛГООНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусдадаа түгээе-2019” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр БГД,

Дэлгэрэнгүй...

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЛЭГ ОЛГОХ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу улсын байцаагч нарт  “Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэхтэй холбоотой

Дэлгэрэнгүй...

“АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХАД ТА БИДНИЙ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Агаарын чанарын хяналтын хэлтсээс  Сонгинохайрхан дүүргийн 8-р хорооны иргэд, аж

Дэлгэрэнгүй...

ЭРҮҮЛ ЗӨВ, ЗОХИСТОЙ ХООЛЛОЛТ СЭДВЭЭР ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

      Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Э.Оюунтуяа “Шинэ анагаах ухаан” их сургуулийн сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны дарга, техникийн ухааны доктор дэд

Дэлгэрэнгүй...

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ  СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАА

 2019 Оны 01-Р Сарын 22 -Ны Өдөр Баянзүрх Дүүрэг Дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсийн Даргын Баталсан Сургалтын Хөтөлбөрийн Дагуу  30  Улсын / Ахлах/

Дэлгэрэнгүй...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛЖ БАТАЛЛАА.

            Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах,

Дэлгэрэнгүй...

АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭР УУРЫН БОЛОН УСАН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

          Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Байгаль орчны хяналтын улсын

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн тухай, барилгын талбайд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх

Дэлгэрэнгүй...

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИН БАЙГУУЛЛАА

            Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс

Дэлгэрэнгүй...

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХОРООДЫН ЗАСАГ ДАРГА, ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу “АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭСРЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” сэдэвт уулзалт,

Дэлгэрэнгүй...