“ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн сурагчдад хууль сурталчлах,

Дэлгэрэнгүй...

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН 0252 ДУГААР ТУСГАЙ АНГИЙН ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хилийн инженер, техникийн 0252 дугаар тусгай ангиас 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн 5/47 дугаар албан бичгийн дагуу

Дэлгэрэнгүй...

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэл, дүүргүүүдийн Газар зохион байгуулалтын албаны мэргэжилтэн нарт Төрийн хяналт шалгалтын

Дэлгэрэнгүй...

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦЛОО

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд 2019 оны 04-р сарын 12-ны өдөр Соёл урлагын ордны талбайд зохион байгуулагдсан

Дэлгэрэнгүй...

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 62 ДУГААР ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Агаарын чанарын хяналтын хэлтсээс Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын

Дэлгэрэнгүй...

БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАГЧ “ХӨВСГӨЛ ИХ ТАЙГА” ХХК-ИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Байгалийн ургамал ашиглагч Хөвсгөл их тайга ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрөөр тухайн аж ахуйн

Дэлгэрэнгүй...

УУЛ УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын тамгын газрын даргын баталсан “Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд зохион байгуулах  уул уурхайн

Дэлгэрэнгүй...

УС АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу цэвэр ус савлах болон ус ашиглан  үйлдвэрлэл эрхлэдэг аж

Дэлгэрэнгүй...

“СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДААЛАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРУУДАД АТТЕСТАТЧИЛЛЫН ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/76 тушаал “Согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчиллын шалгалт

Дэлгэрэнгүй...

ЭМНЭЛГИЙН УДИРДЛАГА, ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, эмч, эмнэлгийн ажилчдад Зөрчлийн тухай хууль, Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн хадгалалт, хамгаалалт, түгээлт, бүртгэлд мөрдөгдөх

Дэлгэрэнгүй...

“АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН БОХИР УС, ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛЫГ СААРМАГЖУУЛАХ ГАРЦ ШИЙДЭЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Дэд даргын зөвлөлийн 2 дугаар хурлын шийдвэрийн дагуу Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсээс “Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн бохир

Дэлгэрэнгүй...

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Дугаар А/76 тоот тушаалын дагуу Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн

Дэлгэрэнгүй...

“ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”, “ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ”-ЫН ТУХАЙ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Хан-Уул дүүрэг дэх ЗДТГ-аас дэргэдэх хэлтсүүдийн хүсэлтээр “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журам”-ын тухай эрх

Дэлгэрэнгүй...

“ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ГОО ЗАСЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

НМХГ, НЭМГ, ЭМЯ-ны арьс судлалын салбар зөвлөл, АӨСҮТ, АШУҮИС, Арьс судлалын тэнхим хамтран “Эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээний стандартын өнөөгийн байдал,

Дэлгэрэнгүй...

“АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НМХГ-ын Тамгын газрын даргын баталсан “Ахуйн хэрэглээ болон гоо сайхны бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага, хяналтын тухай” сургалтын хөтөлбөрийн

Дэлгэрэнгүй...

АЮУЛГҮЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА СЭДЭВТ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу аюулгүйн үзлэг шалгалтын рентген төхөөрөмж ашиглаж буй “Дулааны хоёрдугаар цахилгаан

Дэлгэрэнгүй...