ЭКСПОРТЫН МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТАВИГДАХ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

        Экспорт, импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Экспорт, импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн

Дэлгэрэнгүй...

АРХИ, СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ЭРХЛЭГЧДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     2017 оны 06 сарын 19-ны өдөр НМХГ-ын  сургалтын танхимд “Архи согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалтыг мөрдөх болон шалгалт тохируулгын

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН ЗУРАГЛАЛЫГ УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЛЭХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

      Монголын Маркшейдерийн холбоо, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулиас зохион байгуулсан нисгэгчгүй агаарын төхөөрөмж буюу “Drone”-ын уул уурхайн салбар

Дэлгэрэнгүй...

“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР-2017” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛООС УДЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

     Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Зохистой хөдөлмөр-2017” сарын аяны хүрээнд 2017 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр НМХГ-ын Хөдөлмөрийн хяналтын

Дэлгэрэнгүй...

“ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР-2017” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

      Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын газраас зохион байгуулж буй “Зохистой хөдөлмөр-2017” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын

Дэлгэрэнгүй...

JCI ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫН ҮЕЭР АЖИЛЛАХ ААНБ-УУД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

     НМХГ-ын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтэс нь МХЕГ-ын ЭМБСХГ-тай хамтран “Зочид буудал, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах  эрүүл ахуй,

Дэлгэрэнгүй...

ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНД ТАВИГДАХ АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МХЕГ-ын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын газартай хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр “Хүүхдийн зусланд тавигдах ариун цэвэр, эрүүл

Дэлгэрэнгүй...

“СКАЙ ХАЙПЕРМАРКЕТ” ХХК-ИЙ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НМХГ-ын төлөвлөгөөний дагуу Тамгын газрын даргын баталсан хөтөлбөрөөр ЭИХХЦХХ-ийн хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчид “СКАЙ ХАЙПЕРМАРКЕТ” ХХК-ИЙН удирдлага, дотоод

Дэлгэрэнгүй...

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДЭД БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн  хадгалдаг Мэргэжлийн хяналтын байгуулагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд

Дэлгэрэнгүй...

“ХИМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН САЛБАР ДУНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ” ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦЛОО

Эрүүл мэнд яамнаас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан “Химийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын үеийн салбар дундын хамтын ажиллагааг

Дэлгэрэнгүй...

МАТЕРИАЛ ИМПЕКС ХХК-ИЙН АЖИЛЧДАД “АГААРЫН БОХИРДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭР, ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч С.Ганнасан, З.Алтанцэцэг, Б.Ган-Уул, улсын байцаагч Д.Бямбадорж,

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮСЭД АЖИЛЛАХ ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН УДИРДЛАГУУД, АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 05 дугаар сарын 10 ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүл төлөвлөлтийн газар,

Дэлгэрэнгүй...

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ БОЛЖ БАЙНА.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд албад, мэргэжлийн анги, иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагын

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХАМТРАН УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Нийслэлийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, Хэсэгчилсэн инжнерий удирдах

Дэлгэрэнгүй...

“МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БУСАДДАА ТҮГЭЭЕ-2017” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу улсын байцаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх

Дэлгэрэнгүй...