НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ДЭЭР ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ТҮРГЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭГҮҮДЭД ШӨНИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналт Цагдаагийн 1-р хэлтэстэй хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны шөнө Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо

Дэлгэрэнгүй...

“ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ШӨНИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчин” байгаль орчны хяналтын сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дугаартай захирамжийн хэрэгжилтэд 2017

Дэлгэрэнгүй...

ХУГАЦАА ДУУССАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ШОШГЫГ ЗАСВАРЛАЖ ХУДАЛДАХААР БЭЛТГЭЖ БАЙЖЭЭ

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын хүнсний чанар аюулгүй байдлын улсын байцаагчид өнөөдөр Казакстан улсын хөрөнгө оруулалттай Скиф Сак ХХК-ны үйл ажиллагаанд хяналт

Дэлгэрэнгүй...

АПУ ХК-Т НЭГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Монгол Улсын шадар сайдын баталсан 2016 оны 152 тоот төлөвлөгөө, МХЕГ-ын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01/244

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

  Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг

Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөндөө тусгагдсаны дагуу рентген кабинетуудынхаа хаалганы хамгаалалтыг сайжруулсантай холбогдуулан ажлын байрны хэмжилт хийлгэх

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс

Дэлгэрэнгүй...

АВТО ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын А/594 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлд байгалийн голомтот болон хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчний халдвар зөөгдөн орохоос

Дэлгэрэнгүй...

ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСИЙГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс

Дэлгэрэнгүй...

АЖЛЫН БАЙРАНД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан “Баталгаажуулалт хийх тухай” 01/49 тоот удирдамжийн хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...

АВТО ЗАСВАРЫН ГАЗРУУДАД ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨВ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТАРЧ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ ГАРГАЖ БУЙ АВТО ЗАСВАРЫН ГАЗРУУДАД ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй...

АВТОМАШИНУУДАД ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын

Дэлгэрэнгүй...

БУЛГИЙН ЭХИЙГ ТОХИЖУУЛАН ХАМГААЛЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, дүүргийн газрын алба, Туул голын сав газрын

Дэлгэрэнгүй...

“ХЭРЛЭН” АВТО ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргын “Хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг

Дэлгэрэнгүй...

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫГ ЦАЦРАГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 11(1) дүгээр зүйлийн 11(1).8, 32 дугаар зүйлийн 32.3.1-32.3.3 дахь заалтуудын хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2017 онд

Дэлгэрэнгүй...

ЦАЦРАГТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ЭМНЭЛГҮҮДЭД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/163 тоот удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй

Дэлгэрэнгүй...

ХУУЛЬ БУСААР БАРИСАН ИДЛЭГ ШОНХОР ШУВУУГ БУЦААН НУТАГШУУЛЛАА

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас 2017.09.10-ны өдөр Баруунтуруун АТШБТовчоогоор нэвтрэхийг завсан 05-84УНП улсын дугаартай микробус/макрогоор/ авто машиныг шалгахадзөвшөөрөлгүй Эдлэг шонхор шувуу

Дэлгэрэнгүй...

ИМПОРТЫН СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ

МХЕГ-ын даргын 01/129 тоот Импортын  сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд хяналт шинжилгээ хийх тухай удирдамжийн дагуу Нийслэлийн хэмжээнд хүнсний томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр

Дэлгэрэнгүй...