ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Автодрем” ХХК-ий сургалт авах хүсэлтийн хүрээнд Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулсан салбарын сургалт зохион байгуулах хөтөлбөрийн дагуу

Дэлгэрэнгүй...

ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ХИЙГДЛЭЭ

Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга нарын хамтран баталсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

Дэлгэрэнгүй...

ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧНИЙ ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ХООЛ ХҮНСЭЭР ДАМЖИХ ӨВЧНИЙ ҮЕД АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА  Хоол хүнсээр дамжих өвчний үед авах

Дэлгэрэнгүй...

АГААР БОХИРДУУЛАГЧ СУУРИН ЭХ ҮҮСВЭР АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС СУРТАЛЧИЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АГААР БОХИРДУУЛАГЧ СУУРИН ЭХ ҮҮСВЭР АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС СУРТАЛЧИЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Баянзүрх

Дэлгэрэнгүй...

АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Улсын Онцгой комиссын 02 тоот албан даалгавар, Хан-Уул дүүргийн Онцгой комиссын даргын 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд авто тээврийн шалган

Дэлгэрэнгүй...

ДОТООД АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Дотоод хяналт шалгалт, мониторингийн хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх

Дэлгэрэнгүй...

      Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг ТИКА-тай хамтран зөөврийн ажлын байраар хангах төслийн хүрээнд буцалтгүй тусламжаар 29 898

Дэлгэрэнгүй...