2018 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ ОЛОН НИЙТЭД ЗАРЛАЛАА.

2017 онд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас  давхардсан тоогоор 44603 обьектод эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн байна.   2018 онд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын

Дэлгэрэнгүй...

ЯПОН АВТОМАШИНД ЦАЦРАГИЙН БОХИРДЛЫН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

“Хилийн хяналт-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Экспорт импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс нь Цөмийн

Дэлгэрэнгүй...

ГҮНИЙ ХЯНАЛТЫН БҮС ДЭЭР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Өнөөдрийн байдлаар Экспорт, Импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс “Гүний гаалийн хяналтын бүсээр олон улсын хүний хөл хориот болон мал,

Дэлгэрэнгүй...

2017 ОНЫ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ ДУУСЛАА

 2017 онд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас  давхардсан тоогоор 44802 обьектод 43 шалгуур, үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээг хийлээ.Нийт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл

Дэлгэрэнгүй...

ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан “Цацрагтай холбогдолтой үйл явуулж буй байгууллагуудад

Дэлгэрэнгүй...