ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2018 оны 08 дугаар сарын 16-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2

Дэлгэрэнгүй...

БАТАЛГААГҮЙ ЭМ БИОБЭЛДМЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ОЛОН НИЙТИЙГ СҮЛЖЭЭГЭЭР ДАМЖУУЛАН ХУДАЛДАН АВАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА

  Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарын эм биобэлдмэлийн чиглэл нь Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавьж

Дэлгэрэнгүй...

ДҮҮРГҮҮД ДЭХ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХӨРСӨНД ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

  Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн суурьшлын бүсийн хөрснөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

НМХГ-ын 70128012 утсанд Иргэн С.Дорждуламаас ирүүлсэн “Нүүрсний утаанд амьдрах нөхцөлгүй байна” гэсэн гомдлын дагуу хяналт шалгалтыг явуулахад Байгаль орчны үнэлгээ,

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН УНДНЫ УСЫГ ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЖ БАЙНА

  Mэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу ундны уснаас хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх,

Дэлгэрэнгүй...