АРЬС ШИР, НООС, НООЛУУР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд тус газрын Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан

Дэлгэрэнгүй...

АЛБАН БИЧИГ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2019 ОНЫ МЭДЭЭ

 1-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ  2-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ  3-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ  4-Р САРЫН БИЧИГ ХЭРГИЙН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй...